JodyJazz

BECH KÈN JODY JAZZ TENOR SAXOPHONE DV CHI 7

15.275.000

Included VAT
Item number: 859668002204

Danh mục:

Mô tả

Chất liệu Metal, Silver Plated
Tone màu tối hơn so với dòng DV nhưng tone hiện đại và sáng hơn so với các dòng DV NY
Bao gồm : bech, ligture, cap và túi rút nhung

Facing Length: 25.00 mm
Tip Opening : 2,56 mm
Chamber : Round