Marca

Reed Marca Premium Saxophone Alto 3.0, 10 pieces

840.000

Included VAT
Item number : PR430

 

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục:

Mô tả

Tương đương với Vandoren v12 2 5/6 , Vandoren v21 3.0, D’addario Reserve Classic 3.0
Dành cho dòng nhạc classic
Chất lượng: dăm được hoàn thiện tinh xảo, chất lượng cao 10/10
Số lượng : 10 chiếc/ hộp
Made in France