Marca

Reed Marca Superieure Saxophone Tenor 2.5, 5 pieces

630.000

Included VAT
Item number : SP625

 

Danh mục:

Mô tả

Tương đương với Vandoren Traditional 2.5, D’addario Reserve 2.5
Dành cho dòng nhạc classic
Chất lượng: dăm được hoàn thiện tinh xảo, chất lượng cao 05/05
Sound : ấm, ổn định, cân bằng
Số lượng : 5 chiếc/ hộp
Made in France