Nguyễn Hoàng Thiên Ân – Adams Vietnam trumpet artist

  • Nhạc công trẻ tài năng Nguyễn Hoàng Thiên Ân cùng với Adams A4 Trumpet tại chương trình Talkshow Gõ cửa Âm nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *