Búp kèn French Horn

Mouthpiece French Horn Denis Wick 4885 5

3.570.000

Included VAT
Item number: 5BMSHNDW0500L

Danh mục:

Mô tả

Cup diameter: 17.50 mm
Total diameter: 27.36 mm
Rim thickness: 4.93 mm
Bore: 4.58 mm
Gold-plated
Xuất xứ: Anh
Giá: đã bao gồm VAT